Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
микробиолог

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В 125 СУ „БОЯН ПЕНЕВ“ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В 125 СУ „БОЯН ПЕНЕВ“ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
(PDF, 123 KB)

Уважаеми родители,

на 05.04.2017 г. (сряда) от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от първа смяна - 1, 4, 7, 11 и 12 класове.

на 06.04.2017 г. (четвъртък) от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от втора смяна - 2, 3, 5 и 6 класове.