Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
мениджър

Хардуерна профилактика

Сайта на училището няма да е достъпен от 00:00 (21:00 GMT) на 26.10.2016г. (сряда)
срещу 27.10.2016г. (четвъртък) в продължение на около 5 часа.