Училище с лице, училище за личности
60 години създаваме бъдеще