Училище с лице, училище за личности
125 СОУ ви пожелава весели коледни и новогодишни празници
Весели
Коледни и новогодишни
празници!

Благодарим!

Благодарим на всички добри хора, които помогнаха при събирането на средства за Александър Темелакиев. Сумата за лечението е събрана изцяло. С това за пореден път доказахме, че когато сме заедно може да постигмен много!!!

БЛАГОДАРИМ!