Училище с лице, училище за личности
60 години създаваме бъдеще

Списъци на учениците от пети клас за учебната 2015/2016 година

⇢ Списъци на учениците от пети клас за учебната 2015/2016 година.

Родителска среща за родителите на учениците от новосформираните паралелки ще се проведе на 10.09.2015 г. (четвъртък) от 18.30 часа.