Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
строителен инженер

Обява за удължаване на срока за подаване на оферти (обновена)

⇢ Обява за удължаване на срока за подаване на оферти за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година в 125 СУ "Боян Пенев"

- - - - - - - - - - -

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПЪРВИ, ПЕТИ И ОСМИ КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 11.09.2017 Г. ОТ 18.30 ЧАСА.