Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
мениджър

Съобщение за родителска среща

Родителска среща за родителите на учениците от І, ІІІ, V и VІ класове - 23.09.2014 г. (вторник) от 18.30 часа.

Родителска среща за родителите на учениците от ІІ, ІV, VІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ класове - 24.09.2014 г. (сряда) от 18.30 часа.