Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
интериорен дизайнер

Родителски срещи

Родителска среща за родителите на учениците от първа смяна - І, ІІІ, V и VІ класове - 02.12.2014 г. (вторник) от 18.30 часа;

Родителска среща за родителите на учениците от втора смяна - ІІ, ІV, VІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ класове - 03.12.2014 г. (сряда) от 18.30 часа;