Училище с лице, училище за личности

Бюджет

2017 г.

⇢ Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 година (PDF | 881 KB)

⇢ Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2017 година (PDF | 881 KB)

⇢ Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2017 година (PDF | 2,5 МB)

⇢ Бюджет 2017 г. - 125 СУ "Боян Пенев" (PDF | 787KB)

2016 г.

⇢ Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. - 125 СУ "Боян Пенев" (PDF | 2,8МB)

⇢ Отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 2,0МB)

⇢ Отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 3,2МB)

⇢ Доклад за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие от директора на 125 СОУ (PDF | 668KB)

⇢ Бюджет 2016 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 768KB)

⇢ Доклад от Ирена Анастасова - директор на 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 758KB)

⇢ Отчет за бюжджета за периода Март 2016 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,3МВ)

2014 г.

⇢ Бюджет 2014 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 724KB)

⇢ Отчет на изпълнението на бюджета за 2014 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 64KB)

2015 г.

⇢ Отчет на бюджета за Март 2015 (PDF | 1,3 МB)

⇢ Бюджет 2015 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,9 МB)

⇢ Отчет за бюджета за периода Юни 2015 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,5МB)

⇢ Отчет за бюджета за трето тримесечие на 2015 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,0МB)

⇢ Отчет за бюджета за периода Декември 2015 г. - 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" (PDF | 1,5МB)

⇢ Доклад за изпълнение на бюджета на 125 СОУ "Проф. Боян Пенев" за 2015 година (PDF | 2,0МB)