Училище с лице, училище за личности

Документи за изтегляне

Графици:

⇢ Дневен режим на 125 СУ за учебната 2018/2019 година
(PDF, 98 KB)

⇢ График за учебното време за учебната 2018/2019 година
(PDF, 128 KB)

⇢ График за провеждане на втория час на класа за консултации с родителите на учениците за втори учебен срок на учебната 2018/2019

⇢ График за консултациите с учениците от първи до четвърти клас за втория срок на учебната 2018/2019 година
(PDF, 169 KB)

 

Правилници:

⇢ Правилник за вътрешния трудов ред в 125СУ "Боян Пенев"
(PDF, 439 KB)

⇢ Правилник за впропускателния режим в 125 СУ "Боян Пенев" за учебната 2018/2019 година
(PDF, 272 KB)

⇢ Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2018/2019 година
(PDF, 423 KB)

⇢ Правилник за дейността на 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици през учебната 2018/2019 година
(PDF, 847 KB)

 

Учебни планове:

⇢ Училищен учебен план, дневна формана обучение, начален етап
(PDF, 4,5 МB)

⇢ Училищен учебен план за първи клас
(PDF, 2,0 МB)

⇢ Училищен учебен план за втори клас
(PDF, 2,0 МB)

⇢ Училищен учебен план за трети клас
(PDF, 5,6 МB)

⇢ Училищен учебен план за пети клас
(PDF, 8,3 МB)

⇢ Училищен учебен план за шести клас
(PDF, 8,4 МB)

⇢ Училищен учебен план за седми клас
(PDF, 8,3 МB)

⇢ Училищен учебен план за осми клас
(PDF, 2,5 МB)

⇢ Училищен учебен план за девети клас
(PDF, 2,6 МB)

⇢ Годишен план на 125 СУ "Боян Пенев" за учебната 2018/2019 година
(PDF, 507 KB)

 

Други документи:

⇢ Годишен план на училището
(PDF, 450 KB)

⇢ Етичен кодекс на училищната общност
(PDF, 289 KB)

⇢ Програма за превенция на ранно напускане на училище
(PDF, 608 KB)

⇢ Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаванена учениците от уязвимите групи 125 СУ "Боян Пенев" за учебната 2018/2019 година
(PDF, 663 KB)

⇢ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на 125-то СУ „Боян Пенев” с изучаване на чужди езици - София 2016 – 2020 година
(PDF, 453 KB)

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах