Училище с лице, училище за личности

Документи за изтегляне

Графици:

⇢ Дневен режим на 125 СУ за учебната 2017/2018 година
(PDF, 98 KB)

⇢ График на учебното време за 2017/2018 учебна година
(PDF, 124 KB)

⇢ График за провеждане на втория час на класа за консултации с родителите на учениците
(PDF, обновен)

⇢ График на консултациите на учениците с учителите
(PDF, обновен)

Правилници:

⇢ Правилник за вътрешния трудов ред
(PDF, 406 KB)

⇢ Правилник за пропускателния режим
(PDF, 237 KB)

⇢ Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
(PDF, 388 KB)

⇢ Правилник на дейността на училището
(PDF, 872 KB)

Учебни планове:

⇢ Училищен учебен план за 1. клас
(PDF, 5,5 МB)

⇢ Училищен учебен план за 2. клас
(PDF, 5,4 МB)

⇢ Училищен учебен план за 3. клас
(PDF, 4,5 МB)

⇢ Училищен учебен план за 4. клас
(PDF, 3,4 МB)

⇢ Училищен учебен план за 5. клас
(PDF, 8,3 МB)

⇢ Училищен учебен план за 6. клас
(PDF, 7,4 МB)

⇢ Училищен учебен план за 7. клас
(PDF, 9,0 МB)

⇢ Училищен учебен план за 8. клас
(PDF, 2,2 МB)

⇢ Училищен учебен план за 12. клас
(PDF, 1,6 МB)

Други документи:

⇢ Годишен план на училището
(PDF, 450 KB)

⇢ Етичен кодекс на училищната общност
(PDF, 289 KB)

⇢ Мерки за повишаване на качеството на образованието в 125 СУ
(PDF, 414 KB)

⇢ Програма за превенция на ранно напускане на училище
(PDF, 607 KB)

⇢ Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи
(PDF, 642 KB)

 

⇢ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на 125-то СУ „Боян Пенев” с изучаване на чужди езици - София 2016 – 2020 ГОДИНА
(PDF, 453 KB)