Училище с лице, училище за личности

Документи за изтегляне

Графици:

⇢ Дневен режим на 125 СУ за учебната 2020/2021 година
(PDF, 176 KB)

⇢ График за учебното време за учебната 2020/2021 година
(PDF, 117 KB)

⇢ График за провеждане на консултации на родителите с учителите
(PDF, 162 KB)

⇢ График за провеждане на консултации на учениците с учителите
(PDF, 240 KB)

 

Правилници:

⇢ Правилник за вътрешния трудов ред в 125СУ "Боян Пенев"
(PDF, 437 KB)

⇢ Правилник за пропускателния режим в 125 СУ "Боян Пенев" за учебната 2019/2020 година
(PDF, 296 KB)

⇢ Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2019/2020 година
(PDF, 762 KB)

⇢ Правилник за дейността на 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици през учебната 2019/2020 година
(PDF, 1,1 MB)

⇢ Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците, завършили основно образование
(PDF, 4 MB)

 

Учебни планове:

⇢ Училищен учебен план за първи клас
(PDF, 861 KB)

⇢ Училищен учебен план за втори клас
(PDF, 826 KB)

⇢ Училищен учебен план за трети клас
(PDF, 828 KB)

⇢ Училищен учебен план за четвърти клас
(PDF, 831 KB)

⇢ Училищен учебен план за пети клас
(PDF, 2,3 МB)

⇢ Училищен учебен план за шести клас
(PDF, 1,9 МB)

⇢ Училищен учебен план за седми клас
(PDF, 1,7 МB)

⇢ Училищен учебен план за първи гимназиален етап
(PDF, 1,7 MB)

⇢ Училищен учебен план за втори гимназиален етап
(PDF, 570 KB)

Други документи:

⇢ Годишен план на училището
(PDF, 480 KB)

⇢ Етичен кодекс на училищната общност
(PDF, 289 KB)

⇢ Програма за превенция на ранно напускане на училище
(PDF, 589 KB)

⇢ Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаванена учениците от уязвимите групи 125 СУ "Боян Пенев"
(PDF, 414 KB)

⇢ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на 125-то СУ „Боян Пенев” с изучаване на чужди езици - София 2016 – 2020 година
(PDF, 453 KB)

⇢ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 125 СУ „БОЯН ПЕНЕВ“
(PDF, 484 KB)

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах