Училище с лице, училище за личности

Едно пътуване до мястото, в което се творят историята и бъдещето на човечеството

За втори път учител от 125 СОУ „Проф. Боян Пенев”, гр. София беше одобрен и взе участие в националната учителска програма на Европейския център за ядрени изследвания – Женева (ЦЕРН). Преди 4 години в същата програма участва Венелина Николова – учител по физика и астрономия и помощник-директор в 125 СОУ, а тази година в периода от 27.07.2014г до 02.08.2014г. на посещение в ЦЕРН беше и Десислава Чергарска. Десислава Чергарска сподели, че обучението е започвало сутрин с лекции, а следобедите участниците са посетили детекторите: ATLAS, ALICE, CMS и LHCb, които са част от най-големия ускорител в света LHC (Large Hadron Collider), прекосяващ Швейцария и Франция с дължина 27 km на дълбочина от 100 m. След това незабравимо пътуване Десислава Чергарска е вдъхновена да впечатли и засили интереса на своите ученици не само към физиката и астрофизиката, но и към инженерните дисциплини и компютърните технологии. В ЦЕРН учените не само повдигат завесата на човешкото познание, като търсят отговори на въпроси свързани с Големия взрив (Big Bang), но с иновативна мисъл развиват нови технологии за по-добрата работа на ускорителите и детекторите, изследват приложението им в медицината, усъвършенстват информационното обслужване и обединени подготвят бъдещи учени и инженери от различни страни.

ЦЕРН е друга вселена, подчинена на интелекта, предизвикателството и промяната!

12.08.2014 - 001
12.08.2014 - 002
12.08.2014 - 003
12.08.2014 - 004
12.08.2014 - 005