Училище с лице, училище за личности

Училищен плод

 

Грижата за здравето на децата е основополагащо начало за учителите и ръководството на 125.СОУ, това е и основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” към ДФ „Земеделие”, в която от 04.11.2014 г. се включи и нашето училище.

Изследванията на специалистите показват необходимост от трайно увеличаване на дела на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици.

В България над 20% от децата имат наднормено тегло, като над 14 на сто от тях имат свръхтегло, а между 6 и 7% страдат от затлъстяване. Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата трябва да бъде ежедневната консумация на 400 грама разнообразни зеленчуци и плодове. Специфичните цели на схемата са да се прекрати тенденцията за ниска консумация на плодове и зеленчуци, да се повиши в дългосрочен план консумацията им сред децата, да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни. В рамките на схема „Училищен плод” в 125. СОУ в дните вторник и четвъртък в три седмици от всеки месец (общо 40 пъти годишно) учениците от първи до четвърти клас ще получават плод или зеленчук, по приет график.