Училище с лице, училище за личности

Състезание по БЕЛ

На 28.04.2016 г. от 10.00 ч. в 125. СОУ ще се проведе ежегодното състезание по български език и литература „Проф. Боян Пенев“.

1. Състезанието ще се проведе в три възрастови групи:

  • II – IV клас;
  • V – VIII клас;
  • IX – XII клас.

2. Награден фонд за всяка възрастова група:

  • I място – 150 лв.; 
  • II място – 100 лв.; 
  • III място - 50 лв.

3. Регламент на състезанието:

ВРЕМЕТРАЕНЕ: Състезанието се провежда в рамките на:

  • 60 минути за учениците от ІI до ІV клас включително;
  • 90 минути за учениците от V до XII клас включително.

ФОРМАТ: Състезанието включва три модула за трета възрастова група и два модула за първа и втора възрастова група, като са подготвени отделни изпитни варианти за учениците от II до VIII клас. Вариантът за учениците от трета възрастова група е един.

Материалите за състезанието са групирани, както следва:

Първа възрастова група (II - IV клас):
Първи модул – четене с разбиране на тест;
Втори модул – творческа задача.

Втора възрастова група (V - VIII клас):
Първи модул – творческа задача;
Втори модул – редакция;

Трета възрастова група (IX –XII клас):
Първи модул - творческа задача
Втори модул – владеене на функционалните стилове на българския книжовен език
Трети модул – употреба на устойчиви словосъчетания.

4. Заявления за участие (по образец) да се приемат в канцеларията на училището от 29.03.2016 г. до 20.04.2016 г. включително.

5. Списъците на разпределените по зали ученици да бъдат обявени във входното фоайе на училището на 26.04.2016 г.