Училище с лице, училище за личности

Прием в първи клас на 125 СУ "Боян Пенев"

Уважаеми родители,
благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в нашето училище.

125 СУ „Боян Пенев” е едно от най-големите училища в София. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане на съвременни методи в управлението на училището и в методиката на обучението на учениците. Част от нашите идеи е въвеждането на електронната система за онлайн кандидатстване и класиране на ученици в първи клас.

⇢ Критерии за прием на ученици в Първи клас в 125 СУ „Боян Пенев“ и график на дейностите по приема в Първи клас за учебната 2017/2018 година

⇢ Карта от решението на педагогическия съвет относно критериите за прием в първи клас.

⇢ Училищен план-прием за ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година