Училище с лице, училище за личности

Профил на купувача

Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас