Училище с лице, училище за личности

Профил на купувача

Информация за плащане по Договор № 318-8/17.02.2015 г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД , представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.05.2015 г. до 31.05.2015 г. (включително) в размер на 3838,38 лв. без ДДС или 4606,06лв. с ДДС, платено на 09.06.2015 г.

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах