Училище с лице, училище за личности

Профил на купувача

Информация за плащане по договор № 318-8/17.02.2015г.

Във връзка със сключен Договор № 318-8/17.02.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД , представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.11.2015 г. до 30.11.2015 г. (включително) в размер на 5207.58 лв. без ДДС или 6249.10 лв. с ДДС, платени на 10.12.2015 г.

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах