Училище с лице, училище за личности

Профил на купувача

Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас

Информация за плащане по Договор № 385-6/15.02.2016г. (в сила от 18.02.2016 г.)

Във връзка със сключен Договор № 385-6/15.02.2016г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” между 125 СОУ „Проф. Боян Пенев ” и „МВ-Хелтифудс” ЕООД, представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:

Извършено плащане за периода от 01.03.2016 г. до 31.03.2016 г. в размер на 5327.60 лв. без ДДС или 6393.12 лв. с ДДС, платени на 11.04.2016 г.

Договор № 385-6 от 15.02.2016 г.

⇢ Договор № 385-6 от 15.02.2016 г.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах