Училище с лице, училище за личности

Да направим училището привлекателно място за младите хора

Инвестира във вашето бъдеще!

125 СОУ „ Проф. Боян Пенев” е едно от много училища, участващо в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – У.С.П.Е.Х. Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката.

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и прояви на агресия и насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа се цели да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Идеята на проекта е учениците да развият допълнителни знания, умения и компетентности, да се осмисли свободното им време, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява. И не на последно място проект У.С.П.Е.Х. цели да се ограничи броя на преждевременно отпадащите от образователната система и броя на учениците с прояви на деструктивно поведение.

В 125 СОУ „ Проф. Боян Пенев” са организирани 26 групи за извънкласни дейности в различни области и направления. (PDF 44KB)

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах