Училище с лице, училище за личности

Г-жа Фандъкова посети училището ни

Г-жа Фандъкова посети 125 СОУ

На 16 юли Кметът на София – г-жа Йорданка Фъндъкова посети 125 СОУ „Проф. Боян Пенев”по покана на директора на училището.

Г-жа Фандъкова разгледа класните стаи за най-малките и музейната сбирка на училището. Тя се запозна със състоянието на материалната база и изградената със средства на общината достъпна архитектурна среда. През това лято предстои да бъде извършено укрепване на физкултурния салон на училището.