Училище с лице, училище за личности

Благодарствено писмо от родители

Благодарствено писмо от от родители (PDF файл)