Училище с лице, училище за личности

Прием за учебната 2016/2017

Свободни места за първи клас в 125. СОУ няма!