Училище с лице, училище за личности

Динамична математика в образованието

На 11.02.2017г. в ИМИ – БАН се състоя научно-практическа конференция на тема: „Динамична математика в образованието”. Целта беше да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес на всички равнища и в разнообразни форми. Участниците имаха възможност да представят по една своя разработка, свързана с обучението по математика и информационни технологии, която съдържа някаква динамична форма на представяне на учебно съдържание и/или провеждане на учебен процес. 125 СУ „Боян Пенев” беше поканено да се включи с доклад на тема „Анимационни приложения – звезди, съзвездия, пейзажи”, в който се показа работата на ученици от 3 – 6 клас, под ръководството на г-жа Черкезова, г-жа Каменова и г-жа Станчева. Докладът изнесе г-жа Кремлина Черкезова, един от петимата учители с разработки, подкрепящи внедряването на изследователския подход в образованието по математика, които бяха поканени за участие в квалификационен курс, който ще се проведе по време на пролетната конференция на Съюза на математиците в България. Комисията, определила победителите, се състоеше от членове на Програмния комитет на конференцията - акад.Кендеров, доц.Евгения Сендова и доц.Тони Чехларова.

За участието в конкурса „Звезди” на сайта www.tonediko.com бяха наградени:

  • 1 награда: Кремлина Черкезова – преподавател по ИТ
  • 2 награда: Даниел Колев – ученик от IVБ
  • 3 награда: Рами Хенауи – ученик от VIE клас  

Поощрителни награди: 

  • Никола Градев – ученик от IIIE клас

Награда на публиката:

  • Георги Шулев - ученик от IIIД клас

Поздравяваме колегите - учители за всеотдайната им работа по внедряването на иновативни методи в обучението по ИКТ и за стремежа им да мотивират учениците за усвояване на нови знания и умения! Поздравяваме наградените ученици, както и всички участници в конкурса!
От ръководството

19.02.2017 - 001
19.02.2017 - 002

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах