Училище с лице, училище за личности

Състезание по БЕЛ

От няколко години насам 125-то СУ „Боян Пенев“ организира състезание по български език и литература на името на патрона на училището ни. С всяка изминала година в него участват все повече ученици, не само от 125. СУ, но и от други столични училище. За тази година състезанието ще е на 01.04.2017г. от 10.00 ч. в 125. СУ.

Състезанието ще се проведе в три възрастови групи:

 • II-IV клас;
 • V-VIII клас;
 • IX-XII клас.

Награден фонд за всяка възрастова група, осигурен от Училищното настоятелство на 125. СУ:

 • I място – 150 лв.;
 • II – 100 лв.;
 • III – 50 лв.

Регламент на състезанието:

ВРЕМЕТРАЕНЕ: Състезанието се провежда в рамките на:

 • 60 минути за учениците от II до IV клас включително;
 • 90 минути за учениците от V до XII клас включително.

ФОРМАТ: Състезанието включва два модула за I и II възрастова група и три модула за трета (IX-XII клас). Изпитните варианти са разработени за всеки клас от II до VIII. Учениците от трета възрастова група ще се състезават по един вариант.

Първа възрастова група: (II – IV клас):

 • Първи модул – четене с разбиране на текст;
 • Втори модул – творческа задача.

Втора възрастова група (V – VIII клас):

 • Първи модул – творческа задача;
 • Втори модул – редакция.

Трета възрастова група (IX – XII клас):

 • Първи модул – творческа задача;
 • Втори модул – владеене на функционалните стилове на българския книжовен език;
 • Трети модул – употреба на устойчиви словосъчетания.

Заявления за участие /по образец/ се приемат в канцеларията на училището от 06.03.2017г. до 24.03.2017г. включително.

Списъците на разпределените по зали ученици ще бъдат обявени във входното фоайе на училището на 30.03.2017г.