Училище с лице, училище за личности

Откриване на учебната година