Училище с лице, училище за личности

Съобщение до всички родители

УВАЖАЕМИ НАСТОЯТЕЛИ,

Най-учтиво Ви каним да присъствате на месечната среща на Училищно настоятелство „Хермес“ при 125 СОУ, която ще се състои на 07.11.2012г. (сряда) от 18:30ч. в учителската стая на училището.

На срещата ще присъства и директорът на училището - г-жа Ирена Анастасова, към която ще можете да зададете лично въпроси, обсъждани на родителските срещи.

Дневният ред на срещата ще бъде:

  1. Представяне на новото ръководство на УН „Хермес“.
  2. Определяне на членове в работните групи.
  3. Определяне на график на срещите на настоятелите за новата учебна 2012/2013г.
  4. Обсъждане на внесено предложение за сключване на групова застраховка на учениците
  5. Обсъждане на инициатива за благотворителен концерт.
  6. Разни