Училище с лице, училище за личности

Ученически съвет

Списък на членовете на ученически съвет на 125 СУ "Боян Пенев" за учебната 2016/2017 година

1. ДианаГешева - 7д клас - Председателна Училищния съвет;

2. ЕленаГрозданова - 5а клас – Отговорник спортни и културни инициативи;

3. Лора Мария Насим Халил - 7в клас - Връзки с обществеността;

4. Ралица Томова - 6з клас - Снимки;

5. Виктория Димитрова - 5з клас - рекламни табла, презентации, плакати;

6. Катрин Евгениева - 7е клас - секретар, протоколчик;

7. Константин Маринов – 5в клас

8. Боян Железчев – 5в клас

9. Теодора Димитрова – 6д клас

10. Йоана Иванова - 5б клас

11. Ива Колева - 5д клас

12. Мариана Барзова - 7а клас

13. Стоян Пехливанов - 7г клас

14. Момчил Милушев - 6ж клас

15. Богдан Стаменов - 6е клас

16. Константин Кръстев - 5ж клас

17. Лидия Букарева – 6в клас

18. Алекс Яньова - 6г клас

19. Ванеса Стояновa – 5г клас

20. Елиаз Хасан - 11а клас