Училище с лице, училище за личности

Ученически съвет

Основната цел в дейността на Ученическия съвет (УС) е все по-активното включване на учениците в общоучилищния живот и в този смисъл - участието им във вземането на важни решения.

И тази година част от дейностите са свързани с организацията на мероприятия по случай честването на празници, организирането на благотворителни акции, организирането на деня на ученическото самоуправление и др.

Една от задачите за първия срок е провеждането на анкети сред връстниците им за проучване на агресията в училище – проявления, методи за справяне, алтернативи. УС ще разпространи анкетите, ще организира обработването на резултатите и обсъждането на по-нататъшните дейности в зависимост от направените изводи.

Друга основна задача ще бъде да се проучат нагласите и идеите на учениците по отношение на модела на униформите в училище.

Постоянна задача на УС е организиране на дежурството на учениците в коридорите и фоайетата на училищната сграда.

Като цяло дейността на Ученическия съвет е подчинена на проучване на желанията и нагласите на учениците и успешното вписване на ученическите инициативи в живота на общоучилищния колектив.

За по-добра организация на дейността на УС, са определени ежемесечни срещи, които ще се провеждат всяка първа сряда от месеца. По дати срещите са както следва:

 

04.12.2013 г. 08.01.2014 г. 05.02.2014 г.
05.03.2014 г. 08.04.2014 г. 07.05.2014 г.

Ученически съвет на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев”- 2013/2014 учебна година

Мадлена Колева (7а клас)

Никол Димитрова (7а клас)

Ралица Цанова (7б клас)

Николай Балинов (7б клас)

Ангелина Дандарова (7в клас)

Виктор Найчев (7в клас)

Атанас Йонков (7в клас)

Стоян Кацаров (7г клас)

Андреа Димитрова (7г клас)

Десислава Динчева (7д клас)

Александър Катов (7д клас)

Александра Шаранкова (7е клас)

Адриана Цончева (7е клас)

Рая Пашова (7е клас)

Бояна Атанасова (7ж клас)

Мария Стоянова (7ж клас)

Камелия Банкова (8а клас)

Елена Благоева (8а клас)

Дияна Иванова (9а клас)

Илина Царска (9а клас)

Габриела Емилова (10а клас)

Васил Ежев (10а клас)

Изабел Филипова (11а клас)

Александрина Аспарухова (11а клас)