Училище с лице, училище за личности

Ученически съвет

Ученическият съвет включва по един представител от всяка паралелка от пети до десети клас, допълнен до нечетно число. На заседание се избира ръководство на съвета, като в екипа са включени репортери и фоторепортери, които отразяват всички събитията и инициативи на учениците.

Ученическият съвет утвърждава формите и правилата на ученическото самоуправление, мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическия живот и ученическата общност. Членовете на съвета подпомагат провеждането на общоучилищни изяви, както и сами инициират и реализират такива, работят по проекти с ученици, учители, с училищното ръководство и родителите. Ръководство на ученическия съвет за учебната 2019/2020 г.:

Вероника Кръстева – 10а клас – председател

Мария Павлова – 9а клас – заместник-председател

Цветелина Антонова – 7д клас – секретар

Николай Вълчанов – 10б клас – касиер

Маргарита Иванова – 9а клас – репортер

Адриана Йорданова – 5в клас – репортер

Йоанна Гълабова – 5г клас – репортер

Лилия Симеонова – 5а клас – фоторепортер

Бояна Георгиева – 5д клас – фоторепортер

Ива Шиндарска – 5е клас – фоторепортер

Никола Гашев – 5з клас – фоторепортер

Юлия Козарова – 7ж клас – фоторепортер

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах