Училище с лице, училище за личности

Ученически съвет

И тази година част от дейностите на Ученическия съвет са свързани с организацията на мероприятия по случай Коледно-новогодишните празници, Свети Валентин и др. Амбициозна цел, която си поставяме, е да бъдат включени учениците и в по-сериозни дейности.

За реализацията й тази година използваме ресурса на платформата за предизвикателства DEED, която е нововъведение за нашето училище. В нея сме поканили всички ученици от 4 до 11 клас. Периодично в нея публикуваме т.нар. предизвикателства – идеи, които са свързани с училищния живот, и чието изпълнение е предоставено на децата. Освен да участват със своите изпълнения на поставените предизвикателства, учениците могат да дават и предложения. Целта е да се повиши активността не само на членовете на УС, но и на останалите, да се обогати комуникацията между ученици от различни класове, и достъпът до информация за дейностите в училище да се улесни.

Към края на месец октомври в платформата имаме 76 участници, като голяма част от тях са доста активни в предложените дейности. До момента са изтекли едва три предизвикателства, имаме и един награден участник. Ето какво предстои:

- Създаване на табло „Кой съм аз?” с цитати от отговорите на този въпрос на всички ученици, изпълнили предизвикателството.

- Провеждане на благотворителни кампании.

- Провеждане на фото-конкурси, първият от които все още е активен – снимка от най-невероятното преживяване през лятото.

- Провеждане на конкурси за есе

- Изпълнение на дейности, заложени в плана за възпитателната работа.

- Изпълнение на дейности, свързани с 60-та годишнина на 125 СОУ.

Тъй като дейността на УС има за цел именно онова, което реализираме през платформата за предизвикателства, смеем да твърдим, че през тази учебна година активността на учениците ще се повиши значително. Отговорността също няма да пада само върху отговорниците на класа, както досега, нито ще зависи изцяло от тяхната отдаденост и активност, а ще мине изцяло в ръцете на участниците в платформата.

В рамките на единия месец, в който тече тази нова инициатива, отчитаме чудесен напредък – факт, който ще се доказва и до края на годината.

Ученически съвет на 125 СОУ „Проф. Боян Пенев”- 2014/2015 учебна година

Лъчезар Димитров (7а клас)

Виктор Петров (7а клас)

Венцислав Куюмджиев (7б клас)

Габриела Генадиева (7б клас)

Ивана Павлова (7в клас)

Диман Димитров (7в клас)

Карина Байрактарова (7г клас)

Велислава Войнова (7г клас)

Симона Коюва (7д клас)

Кристиан Субев (7д клас)

Мария Грозева (7е клас)

Васил Пирински (7е клас)

Валентина Георгиева (7ж клас)

Михаела Аракчиева (7ж клас)

Камелия Банкова (9а клас)

Елена Благоева (9а клас)

Ерика Делибашева (10а клас)

Естела Асенова (10а клас)

Васил Ежев (11а клас)

Габриела Емилова (11а клас)

Изабел Филипова (12а клас)

Александрина Аспарухова (12а клас)