Училище с лице, училище за личности

Училище за родители

Ах, тези правила, или за „необходимото зло“

Правилата са един от фундаментите, които ръководят човека и отношенията му с другите. Нищо от света на човешкото не може да съществува без тях, нещо повече, те са предпоставка за зараждането на човешкото.

Прочети още...

Вече първокласник

Преходът към първи клас несъмнено е от ключовите периоди в развитието на детето, както и голямо вълнение за неговите родители. Въпреки че детето може да е посещавало детска градина или да има опит в друг социален/обучителен контекст, училищната среда предоставя свои, специфични предизвикателства. Няма как да не си задавате въпроса „Моето дете готово ли е да ги посрещне?“ А какво всъщност означава това?

Прочети още...

„Защо учим?“ Лесен въпрос или точно обратното.

В предишния текст поставихме един важен въпрос, а именно „Кое е онова, което детето печели в училище?“. Няколко основни неща хрумват на родителите като отговор когато детето попита „Защо да ходя на училище, защо да уча много?“:

Прочети още...