Училище с лице, училище за личности

Учители и служители

01. Венелина Ангелова Николова Директор
02. Деница Валентинова Вълова Заместник директор
03. Стефана Стоянова Петрова
Заместник директор
04. Жанета Янкова Рачева Заместник директор
05. Мария Георгиева Влашка Ресурсен учител
06. Боряна Николова Радева
Педагогически съветник
07. Антония Жорова Даскалова
Педагогически съветник
08. Евгения Иванова Попова Училищен психолог
09. Виолета Валентинова Игнатова Учител в начален етап
10. Надежда Мавродиева Павлова Учител в начален етап
11. Жулиета Анастасова Димитрова Учител в начален етап
12. Весела Петрова Георгиева Учител в начален етап
13. Диана Рангелова Атанасова Учител в начален етап
14. Дафина Мирославова Бояджиева Учител в начален етап
15. Пламена Христова Борисова Учител в начален етап
16. Весела Сашова Петрова Учител в начален етап
17. Росица Тодорова Горанова Учител в начален етап
18. Радка Иванова Мерджева Учител в начален етап
19. Тодорка Георгиева Димитрова Учител в начален етап
20. Анелия Петрова Игнатова Учител в начален етап
21. Антоанета Димитрова Иванова Учител в начален етап
22. Емилия Георгиева Найденова Учител в начален етап
23. Анета Димитрова Михайлова Учител в начален етап
24. Емилия Цветкова Джунова Учител в начален етап
25. Елеонора Спасова Рангелова Учител в начален етап
26. Розина Христова Илчова Учител в начален етап
27. Митка Александрова Тодорова Учител в начален етап
28. Пенка Христова Накова Учител в начален етап
29. Ирена Методиева Тасева Учител в начален етап
30. Нели Сашова Петрова Учител в начален етап
31. Нина Маринова Вълкова Учител в начален етап
32. Нели Калинова Виткова Учител в начален етап
33. Ана Стоянова Бандалова Учител в ЦДО
34. Елена Ценкова Кирилова Учител в ЦДО
35. Женя Асенова Демирева Учител в ЦДО
36. Марина Николаева Кирилова Учител в ЦДО
37. Румяна Костова Георгиева Учител в ЦДО
38. Снежана Асенова Костова Учител в ЦДО
39. Таня Банкова Костадинова Учител в ЦДО
40. Тамара Викторова Андреева Учител в ЦДО
41. Адрияна Руменова Адриянова Учител в ЦДО
42. Иванка Трифонова Божинова Учител в ЦДО
43. Василка Кирилова Люцканова Учител
44. Илиана Христова Златкова Учител
45. Марина Богданова Великова Учител
46. Марияна Стефанова Маринова Учител
47. Росица Георгиева Абаджиева Учител
48. Магдалина Димитрова Петрова Учител
49. Олга Леонидовна Кръстева Учител
50. Ирина Владимировна Атанасова Учител
51. Блага Рашкова Минева Учител
52. Полина Бориславова Трифонова Учител
53. Ангелина Димитрова Иванова Учител
54. Таня Димитрова Томова-Кулина Учител
55. Ганка Тодорова Ангелова-Дойчева Учител
56. Емилия Атанасова Колева Учител
57. Мария Каменова Русимова Учител
58. Олга Владимировна Цветкова Учител
59. Милена Николова Андреева Учител
60. Димитър Георгиев Димитров Учител
61. Жасмина Иванова Манова Учител
62. Мадлен Киркор Христова Учител
63. Мариана Банкова Тачева Учител
64. Юлия Михайлова Душкова-Кямил Учител
65. Григор Славчев Наков Учител
66. Антон Славейков Митрински Учител
67. Кремлина Любомирова Черкезова Учител
68. Тодорка Максимова Каменова Учител
69. Цветомила Райкова Станчева Учител
70. Роза Кирилова Кръстева Учител
71. Деляна Денева Гаджанова Учител
72. Елена Пенева Чолакова Учител
73. Десислава Ананиева Чергарска Учител
74. Стела Иванова Кукурина Учител
75. Людмила Михайлова Михайлова Учител
76. Нели Кирилова Цацева Учител
77. Палма Йорданова Никлева Учител
78. Пламен Бойков Салтиров Учител
79. Илия Василев Манолов Учител
80. Здравка Косева Велева Учител
81. Таня Райчева Райчева Учител
82. Антония Асенова Димова-Здравкова Учител
83. Биляна Павлова Бъчварова Учител
84. Атанас Василев Стоилов Учител
85. Валя Тихомирова Трандева Учител
86. Георги Димитров Георгиев Учител
87. Гергана Павлинова Иванова Учител
88. Мая Василева Сивкова Учител
89. Валентина Богданова Станева Библиотекар
90. Камелия Христова Никифорова Счетоводител
91. Борислава Йорданова Терзийска Касиер
92. Латинка Димитрова Алексова Домакин
93. Павлина Иванова Хаджиниколова Технически секретар
94. Александър Захариев Зарев Портиер
95. Стефан Тодоров Стефанов Работник
96. Василка Стоилова Николова Хигиенист
97. Зоя Методиева Григорова Хигиенист
98. Лиляна Славчева Стойчева  
99. Лилянка Митова Борисова  
100. Мариана Стефанова Апостолова  
101. Марина Христова Статева
Хигиенист
102. Мирослава Цветкова Минкова Хигиенист
103. Надка Георгиева Сотирова Хигиенист
104. Стоянка Костадинова Тороманова
Хигиенист
105. Тоничка Данаилова Георгиева Хигиенист
106. Цветанка Георгиева Георгиева Хигиенист
107. Светла Лазарова Николова Хигиенист