Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
микробиолог

Решение за изпълнители на извънкласни дейности

⇢ Решение за изпълнители на извънкласни дейности

 

Обява за провеждане на конкурс за извънкласни дейности в 125 СУ "Боян Пенев"

⇢ Обява за провеждане на конкурс за извънкласни дейности в 125 СУ "Боян Пенев"

 

Начало

Национална програма с грижа за всеки ученик

Кратко описание:

Училището е мястото, където човек придобива основните знания, умения и компетентности и много от основните нагласи и ценности, които ще го преведат през живота. Допълвайки ключовата роля на родителите, училището може да помогне на всеки ученик да развие своя талант, да осъществи своя потенциал за личен растеж. Ако се очаква училището да го подготви за живота в съвременния свят, то трябва да насочи усилията си към индивида, към всяко отделно дете, на което да осигури условия за качествено образование и равен достъп, разбирани като диференцирана грижа спрямо различните потребности и способности.

Цели:

- Осигуряване на възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал.

- Мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.

- Стимулиране на прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за децата с различни способности.

Дейности в 125 СОУ ”Проф. Б. Пенев”:

Група по английски език – 6 клас

Група по математика – 6 клас

Група по математика – 7 клас

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах