Училище с лице, училище за личности

Документи за изтегляне

Графици:

⇢ Дневен режим на 125 СУ за учебната 2023/2024 година
(PDF, 287 KB)

⇢ График за учебното време за учебната 2023/2024 година
(PDF, 121 KB)

⇢ График за провеждане на консултации на родителите с учителите
(PDF, 216 КB)

⇢ График за провеждане на консултации на учениците с учителите
(PDF, 162 КB)

 

Правилници:

⇢ Правилник за вътрешния трудов ред в 125 СУ "Боян Пенев"
(PDF, 1 MB)

⇢ Правилник за пропускателния режим в 125 СУ "Боян Пенев"
(PDF, 323 KB)

⇢ Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
(PDF, 1,2 MB)

⇢ Правилник за дейността на 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици
(PDF, 2,3 MB)

⇢ Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците, завършили основно образование
(PDF, 4 MB)

 

Учебни планове:

⇢ Училищни учебни планове за начален етап на основно образование
(PDF, 1,3 MB)

⇢ Училищен учебен план за пети клас
(PDF, 961 KB)

⇢ Училищен учебен план за шести клас
(PDF, 1, МB)

⇢ Училищен учебен план за седми клас
(PDF, 1,3 МB)

⇢ Училищен учебен план за първи гимназиален етап
(PDF, 1,9 MB)

⇢ Училищен учебен план за втори гимназиален етап
(PDF, 1,4 MB)

Други документи:

⇢ Отчет за изпълнениета на страгията на 125 СУ "Боян Пенев" за 2023 година
(PDF, 117 KB)

⇢ Годишен план на училището
(PDF, 1 MB)

⇢ Етичен кодекс на училищната общност
(PDF, 289 KB)

⇢ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на 125-то СУ „Боян Пенев” с изучаване на чужди езици - София 2021 – 2025 година
(PDF, 453 KB)

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
(PDF, 661 KB)

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах